Je nůž zbraň nebo nástroj?

O tom, jestli je nůž zbraň nebo nástroj, je možné vést debatu, kterou nakonec stejně rozhodne až ten, kdo ho v ruce drží. Vraždit se totiž dá kuchyňským nožem a útočný nůž speciálních jednotek může zase sloužit k nakrájení pecnu chleba. Přesto třeba Facebook považuje všechny nože za nebezpečné zbraně a zakazuje dokonce jejich reklamu. 

Z ryze právního pohledu je to však dost subjektivní pohled. Právníci totiž říkají, že zákon pojem nůž nikde přesně nedefinuje a jeho použití je tedy třeba posuzovat případ od případu. Předpisy o ozbrojených složkách upravují pouze použití střelné zbraně nikoliv nože. Zákon České policii ale na druhou stranu pod pojem zbraň zahrnuje zbraň střelnou, bodnou, sečnou a dá se tedy odvodit, že takto lze chápat i nůž.

S nožem proto může být spáchán trestný čin a to i tehdy, když není přímo k jeho spáchání trestného činu použit, ale pachatel ho měl při sobě, proto aby ho případně použil. V případě obrany je možné nůž také použít, ale musí jít pouze o přiměřenou obranu. A to je pak vždycky na soudu, aby rozhodl. Obecně však platí, že obrana nesmí být sice nepřiměřená, ale musí být vedena takovými prostředky, které povedou k obraně. Ale pouze po dobu, kdy útok trvá. Později už ne, protože byto nebyla obrana, ale pomsta.

Dá se tedy shrnout, že mít při sobě nůž vždycky znamená mít při sobě zbraň. A jako s každou zbraní, je i s nožem třeba zacházet s respektem a s úctou k životu svému i ostatních.