Střenky nožů – původ je důležitý

Střenka nože je stejně důležitá, jako jeho čepel. Protože co je nám platný ten nejostřejší nůž, když se špatně drží, tlačí anebo nás dokonce přímo ohrožuje, když nás nechrání tak, abychom nepořezali sami sebe.

Vedle samotné konstrukce střenky, která je uzpůsobená tomu, zda se jedná o nůž bojový nebo třeba lovecký, je důležitý také její materiál. U zavíracích nožů bývá její základ většinou z kovu. Ten bývá často doplněn umělou hmotou (u těch  nejlacinějších nožů), parohem, kostí, ušlechtilým dřevem, slonovinou nebo třeba mamutovinou.

Na rozdíl od paroží, kvůli kterému není třeba jeleny zabíjet, protože jeleni je každý rok sami shazují, je slonovina pro řadu lidí eticky problematická. I když existují předpisy pro její obchodování, tzv. CITES, stále se na trhu objevuje spousta slonoviny, která pochází z pytláckého, tedy zločinného, lovu.

Zajímavý materiál je pak mamutovina, která pochází z klů vyhynulých mamutů. I její původ může někdy být problematický, když se jedná o materiál kradený, ale pokud je opatřena certifikátem, pochází z nalezišť, kerá jsou k průmyslovému zpracování určena.

Pokud tedy kupujeme nůž se střenkou ze slonoviny anebo mamutoviny, měli bychom se vždy zajímat o příslušné certifikáty.