Výbrusy nožů

Predator Mikov

Nože, se kterými se potkáváme, se liší nejenom podle určení nebo tvarů, ale také podle toho, jakým způsobem jsou nabroušeny. Přinášíme proto přehled názvosloví broušení

1. Dutý výbrus

Ostří je souměrně konvexně vybrané. Má velmi ostré hrany, ale je více náchylnější k poškození. Nehodí se proto pro nože, se kterými se seká nebo řeže něco  hodně tvrdého. Typickým zástupce dutého broušení je břitva.

2. Plochý výbrus

Čepel se souměrně po celé délce z obou stran zužuje. Nůž je velmi ostrý, ale ostří není tak trvanlivé. Nevýhodou také je, větší složitost výbrusu. Hodně se používá u kovaných kuchyňských nožů.

3. Konvexní výbrus

Ostří se postupně souměrně zužuje, má oproti dutému výbrusu opačně zakřivený kužel. Výbrus je velmi náročný na broušení, ale ostří zůstává ostré i při větším zatížení.

4. Šavlový výbrus

Rovná plocha je asi v polovině zkosená.

5. Sekáčový výbrus

Je to výbrus pouze po jedné straně (podobně, jako u dláta), v úhlu 20  až 30 stupňů.

6.  Dvojitý kuželový výbrus (vysoký plochý)

Vypadá podobně, jako šavlový, ale má tupější úhel konečného řezného ostří. Je trvanlivější a odolnější, ale ne tak ostrý.